Každý občan naší republiky vyprodukuje za rok okolo 250kg odpadu. Papíru to je cca. 22%, plastu 13%, skla 9%. Dále kompostovatelný kuchyňský odpad 18%, nebezpečný odpad 3%. Zbytek je 35% odpadu, který se nedá jednoznačně identifikovat.
Češi nejčastěji třídí papír, následuje sklo, plasty, kovy. I když je po republice rozmístěno více jek 180 tisíc kontejnerů na vytříděný odpad, stále ještě zbývá mnoho odpadu, který je nevytříděný. I odpad v kontejnerech je nutno dotřídit, protože jednotlivé složky papíru a plastu lze využít samostatně.

Naše společnost projektuje a dodává zařízení na třídění domovního odpadu, jeho následnou separaci a drcení.