Každý občan naší republiky vyprodukuje za rok okolo 250kg odpadu. Papíru to je cca. 22%. Pro další zpracování je třeba papír roztřídit na novinový papír, karton, obalový papír atp., a odstranit z něho zbytkové složky jiných druhů odpadů, které v kontejnerech mohou být a připravit jej na dopravu. Doprava probíhá vzhledem k sypné hmotnosti papíru v balících.

Naše společnost ve spolupráci s našimi partnery projektuje a dodává zařízení na třídění a následné lisování papíru.